thiết kế web giá rẻ - kết quả xsmb hôm nay - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?
quang cao
 
Từ ngày: Ngày-Tháng-Năm
Đến ngày: Ngày-Tháng-Năm

Sổ kết quả xổ số miền bắc

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 15 tháng 01 năm 2022
04 07 09 17 19 22 23 26 27 38 40 44 46 52 61 62 72 77 80 87 91 93
Đầu Đuôi
  4  8  8  0
  6  9  1
  2  5  6  7  2
  2  9  3
  0  0  4  4  4
  5
  2  4  6
  0  1  2  2  7  8  8  7
  3  8
  0  1  9
ĐB
20222
G1
22217
G2
31826 17040
G3
39391 25127 54893
33552 39862 77061
G4
9838 6844
4719 2280
G5
4107 4023 5944
9446 6904 4687
G6
877 004 172
G7
27 09 80 87
Đầu Đuôi
0   4  4  7  9 
1   7  9 
2   2  3  6  7  7 
3   8 
4   0  4  4  6 
5   2 
6   1  2 
7   2  7 
8   0  0  7  7 
9   1  3 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 14 tháng 01 năm 2022
02 04 05 11 16 18 19 26 29 30 32 34 38 46 53 60 62 67 70 78 84 91 92 97
Đầu Đuôi
  3  6  7  0
  1  9  1
  0  3  6  9  2
  5  3
  0  3  8  4
  0  5
  1  2  4  6
  6  6  9  7
  1  1  3  7  8
  1  2  2  9
ĐB
87219
G1
41662
G2
25784 04591
G3
53967 29518 49002
23626 19804 68246
G4
2270 0353
0360 0778
G5
5711 8416 3292
9334 8232 4238
G6
229 597 329
G7
30 67 18 05
Đầu Đuôi
0   2  4  5 
1   1  6  8  8  9 
2   6  9  9 
3   0  2  4  8 
4   6 
5   3 
6   0  2  7  7 
7   0  8 
8   4 
9   1  2  7 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 13 tháng 01 năm 2022
01 04 08 12 18 20 21 28 36 37 38 39 51 56 58 65 74 81 82 84 88 90 95
Đầu Đuôi
  2  9  0
  0  2  5  8  1
  1  1  1  8  2
  3
  0  7  8  4
  6  9  9  5
  3  5  6
  3  7
  0  1  2  2  3  5  8  8
  3  9
ĐB
46638
G1
89412
G2
72737 87756
G3
57974 99595 91718
18521 91484 48820
G4
4595 0551
1782 4512
G5
9965 8258 5690
5901 9239 9036
G6
312 881 528
G7
28 88 04 08
Đầu Đuôi
0   1  4  8 
1   2  2  2  8 
2   0  1  8  8 
3   6  7  8  9 
4  
5   1  6  8 
6   5 
7   4 
8   1  2  4  8 
9   0  5  5 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 12 tháng 01 năm 2022
03 07 13 16 18 19 20 34 41 49 51 53 55 56 60 61 69 73 77 85 91 92 93 94
Đầu Đuôi
  2  6  0
  4  5  6  9  1
  9  9  2
  0  1  5  7  9  9  3
  3  9  4
  5  8  5
  1  5  6
  0  7  7
  1  8
  1  1  4  6  9
ĐB
88903
G1
02061
G2
93869 59013
G3
92993 06177 46619
09194 97034 31473
G4
6118 3319
7592 2055
G5
8692 8116 0453
5091 3093 5985
G6
551 560 756
G7
20 41 49 07
Đầu Đuôi
0   3  7 
1   3  6  8  9  9 
2   0 
3   4 
4   1  9 
5   1  3  5  6 
6   0  1  9 
7   3  7 
8   5 
9   1  2  2  3  3  4 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 11 tháng 01 năm 2022
02 03 05 07 08 09 10 16 17 24 27 31 35 38 39 40 52 58 61 88 89 97 99
Đầu Đuôi
  1  4  0
  3  6  1
  0  5  5  5  2
  0  3
  2  4
  0  3  5
  1  6
  0  1  2  9  7
  0  3  5  8  8
  0  3  8  8  8  9  9
ĐB
55427
G1
66440
G2
04497 26217
G3
87288 28816 41205
76738 17789 59707
G4
3224 5561
6035 1109
G5
7052 3158 2352
9539 6108 4431
G6
252 489 803
G7
89 10 02 99
Đầu Đuôi
0   2  3  5  7  8  9 
1   0  6  7 
2   4  7 
3   1  5  8  9 
4   0 
5   2  2  2  8 
6   1 
7  
8   8  9  9  9 
9   7  9 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 10 tháng 01 năm 2022
06 07 21 22 24 33 35 36 43 45 48 50 52 54 55 63 64 73 77 81 82 86 96
Đầu Đuôi
  5  0
  2  8  8  1
  2  5  8  2
  3  4  6  6  7  7  3
  2  5  6  6  4
  3  4  5  5
  0  3  8  9  6
  0  7  7
  4  8
  9
ĐB
08845
G1
40173
G2
66686 03977
G3
56864 06136 53050
68948 67981 42681
G4
3082 1043
9596 7307
G5
0821 8322 1624
7933 0535 1263
G6
163 873 955
G7
64 54 52 06
Đầu Đuôi
0   6  7 
1  
2   1  2  4 
3   3  5  6 
4   3  5  8 
5   0  2  4  5 
6   3  3  4  4 
7   3  3  7 
8   1  1  2  6 
9   6 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 09 tháng 01 năm 2022
00 02 06 11 14 16 19 20 22 25 27 35 36 38 44 53 56 62 78 84 86 87 93 94 96
Đầu Đuôi
  0  2  0
  1  1
  0  2  6  2
  5  9  3
  1  4  8  9  4
  2  3  5
  0  1  3  5  8  8  9  6
  2  8  8  7
  3  7  8
  1  9
ĐB
93093
G1
19538
G2
79022 49827
G3
44287 07811 05156
32900 08978 48516
G4
9562 1906
3796 9453
G5
5420 9786 9144
1425 2684 6836
G6
794 635 287
G7
19 02 14 86
Đầu Đuôi
0   0  2  6 
1   1  4  6  9 
2   0  2  5  7 
3   5  6  8 
4   4 
5   3  6 
6   2 
7   8 
8   4  6  6  7  7 
9   3  4  6 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 08 tháng 01 năm 2022
04 22 23 25 26 27 28 29 30 33 34 35 47 49 54 55 57 59 65 69 81 84 93 95
Đầu Đuôi
  3  0
  8  8  1
  2  2
  2  3  9  3
  0  3  5  8  4
  2  3  5  6  9  5
  2  2  6
  2  4  5  7
  2  2  8
  2  4  5  6  9
ĐB
98969
G1
23581
G2
44733 01226
G3
53795 66447 03359
59893 65054 29726
G4
6825 9365
0735 8228
G5
2034 2684 7729
8355 8622 8049
G6
228 027 881
G7
30 23 57 04
Đầu Đuôi
0   4 
1  
2   2  3  5  6  6  7  8  8  9 
3   0  3  4  5 
4   7  9 
5   4  5  7  9 
6   5  9 
7  
8   1  1  4 
9   3  5 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 07 tháng 01 năm 2022
01 02 03 04 13 14 18 28 30 31 32 33 36 37 47 48 50 52 53 57 58 60 63 64 67 91
Đầu Đuôi
  3  5  6  0
  0  3  9  1
  0  3  5  2
  0  1  3  5  6  3
  0  1  6  6  4
  5
  3  6
  3  4  5  6  7
  1  2  4  5  8
  9
ĐB
33657
G1
64428
G2
76753 78236
G3
08301 43232 45167
12813 87318 97658
G4
1604 7530
3791 3633
G5
3764 9452 9303
1864 7747 7150
G6
848 337 163
G7
14 31 60 02
Đầu Đuôi
0   1  2  3  4 
1   3  4  8 
2   8 
3   0  1  2  3  6  7 
4   7  8 
5   0  2  3  7  8 
6   0  3  4  4  7 
7  
8  
9   1 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 06 tháng 01 năm 2022
00 06 21 30 32 35 36 37 38 40 43 44 46 51 56 59 68 71 72 75 77 78 79 83 95 98
Đầu Đuôi
  0  0  3  4  0
  2  5  7  1
  3  7  2
  4  8  3
  4  4
  3  7  9  5
  0  3  4  5  6
  3  7  7
  3  6  7  9  8
  5  7  9
ĐB
98437
G1
25100
G2
22368 37271
G3
88300 09721 07843
60532 26375 91059
G4
8338 0498
7206 4444
G5
8135 6179 9356
3436 8678 8451
G6
783 240 946
G7
95 72 77 30
Đầu Đuôi
0   0  0  6 
1  
2   1 
3   0  2  5  6  7  8 
4   0  3  4  6 
5   1  6  9 
6   8 
7   1  2  5  7  8  9 
8   3 
9   5  8 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 05 tháng 01 năm 2022
05 19 25 28 30 37 39 41 50 56 59 60 61 65 68 69 70 71 75 84 87 88 92
Đầu Đuôi
  3  5  6  7  0
  4  4  6  7  1
  9  9  2
  3
  8  4
  0  2  6  7  5
  5  6
  3  8  8  7
  2  6  8  8  8
  1  3  5  6  9
ĐB
10619
G1
38905
G2
13039 16537
G3
26887 43941 68365
54760 52668 45771
G4
5792 9969
1687 3575
G5
2988 1861 0459
7330 4770 1692
G6
588 225 041
G7
50 56 28 84
Đầu Đuôi
0   5 
1   9 
2   5  8 
3   0  7  9 
4   1  1 
5   0  6  9 
6   0  1  5  8  9 
7   0  1  5 
8   4  7  7  8  8 
9   2  2 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 04 tháng 01 năm 2022
04 05 07 19 20 25 30 36 44 46 51 54 56 64 65 73 74 75 76 84 90 92 94 99
Đầu Đuôi
  2  3  9  0
  5  1
  9  2
  7  3
  0  4  5  6  6  6  7  8  9  4
  0  2  6  7  5
  3  4  4  5  7  6
  0  7
  8
  1  9  9
ĐB
46330
G1
69665
G2
09490 46504
G3
78220 76475 21736
66154 94894 87492
G4
9464 0146
2976 5846
G5
9705 8474 6756
0819 0264 4584
G6
707 544 651
G7
99 73 25 64
Đầu Đuôi
0   4  5  7 
1   9 
2   0  5 
3   0  6 
4   4  6  6 
5   1  4  6 
6   4  4  4  5 
7   3  4  5  6 
8   4 
9   0  2  4  9 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 03 tháng 01 năm 2022
02 04 19 21 27 30 34 38 47 59 61 66 71 72 74 75 77 88 89 92 99
Đầu Đuôi
  3  0
  2  6  7  7  7  1
  0  7  9  2
  3
  0  3  3  7  4
  7  5
  6  6  6  6
  2  4  7  7
  3  8  8
  1  5  8  8  9  9
ĐB
37061
G1
02804
G2
28975 91130
G3
23859 45389 77521
89766 65789 02471
G4
0547 0571
3966 5502
G5
9266 7234 0119
6292 5499 2971
G6
138 977 988
G7
27 74 34 72
Đầu Đuôi
0   2  4 
1   9 
2   1  7 
3   0  4  4  8 
4   7 
5   9 
6   1  6  6  6 
7   1  1  1  2  4  5  7 
8   8  9  9 
9   2  9 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 02 tháng 01 năm 2022
00 07 09 16 21 24 29 32 40 41 42 44 48 51 55 57 69 71 76 86 87 88 89 92 94
Đầu Đuôi
  0  0  4  0
  2  4  4  5  7  1
  3  4  9  2
  3
  2  4  9  4
  5  5
  1  7  8  6
  0  5  8  7
  4  8  8
  0  2  6  8  9
ĐB
93494
G1
32969
G2
99121 71440
G3
22171 48176 58055
34589 72429 85524
G4
0700 2242
0851 6988
G5
5309 9500 3344
4087 7992 8848
G6
732 286 441
G7
16 07 41 57
Đầu Đuôi
0   0  0  7  9 
1   6 
2   1  4  9 
3   2 
4   0  1  1  2  4  8 
5   1  5  7 
6   9 
7   1  6 
8   6  7  8  9 
9   2  4 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 01 tháng 01 năm 2022
05 07 08 10 11 21 44 45 49 56 62 65 66 69 71 76 77 82 86 92 95 99
Đầu Đuôi
  1  0
  1  2  7  1
  6  6  8  8  9  2
  3
  4  4
  0  4  6  9  5
  5  6  7  8  6
  0  0  7  7
  0  0  8
  4  6  9  9  9
ĐB
10676
G1
86295
G2
05069 04999
G3
99344 69011 19745
52465 88708 22792
G4
5082 6749
4377 9508
G5
2882 7999 8705
6962 6971 3666
G6
221 107 086
G7
10 56 62 07
Đầu Đuôi
0   5  7  7  8  8 
1   0  1 
2   1 
3  
4   4  5  9 
5   6 
6   2  2  5  6  9 
7   1  6  7 
8   2  2  6 
9   2  5  9  9 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 31 tháng 12 năm 2021
00 07 11 25 26 30 37 43 47 48 64 65 66 69 74 75 80 88 90 91 92 97 98
Đầu Đuôi
  0  0  3  8  9  0
  1  9  1
  9  9  2
  4  3
  6  7  4
  2  6  7  5
  2  6  6
  0  3  4  4  9  7
  4  8  9  8
  6  6  9
ĐB
24147
G1
35164
G2
87843 42697
G3
22411 02874 67669
03425 54307 07126
G4
8465 1766
0490 9892
G5
0188 3269 6892
2498 1980 6400
G6
848 991 747
G7
00 37 75 30
Đầu Đuôi
0   0  0  7 
1   1 
2   5  6 
3   0  7 
4   3  7  7  8 
5  
6   4  5  6  9  9 
7   4  5 
8   0  8 
9   0  1  2  2  7  8 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 30 tháng 12 năm 2021
01 02 15 26 33 35 44 45 50 54 57 58 60 67 69 70 74 76 78 87 91 93 97
Đầu Đuôi
  5  6  7  0
  0  9  1
  0  0  2
  3  3  9  3
  4  5  7  4
  1  3  3  4  5
  2  7  6
  5  6  8  9  7
  5  7  7  8
  6  9
ĐB
62033
G1
86170
G2
66387 22954
G3
85860 64501 10758
01578 50933 41644
G4
8191 6435
2915 1993
G5
2678 3667 6402
8797 4676 9669
G6
874 050 826
G7
45 02 57 35
Đầu Đuôi
0   1  2  2 
1   5 
2   6 
3   3  3  5  5 
4   4  5 
5   0  4  7  8 
6   0  7  9 
7   0  4  6  8  8 
8   7 
9   1  3  7 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 29 tháng 12 năm 2021
02 05 07 09 12 14 16 23 41 43 45 46 52 53 57 68 69 77 83 88 90 94 95
Đầu Đuôi
  9  0
  4  4  1
  0  1  1  5  2
  2  4  5  8  3
  1  9  4
  0  4  9  5
  1  1  4  6
  0  5  7  7
  6  8  8
  0  6  6  9
ĐB
13977
G1
34852
G2
54309 98902
G3
98841 61545 24183
95816 39512 48316
G4
3788 9307
7068 3241
G5
3005 8390 9069
3853 2746 2257
G6
595 243 069
G7
23 94 14 12
Đầu Đuôi
0   2  5  7  9 
1   2  2  4  6  6 
2   3 
3  
4   1  1  3  5  6 
5   2  3  7 
6   8  9  9 
7   7 
8   3  8 
9   0  4  5 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 28 tháng 12 năm 2021
03 05 13 16 17 22 26 31 32 34 35 42 56 61 64 68 71 74 76 88 89 90 93 95
Đầu Đuôi
  9  0
  3  6  7  1
  2  3  3  4  2
  0  1  9  3
  3  6  7  4
  0  0  3  9  5
  1  2  5  7  6
  1  7
  6  6  8  8
  8  9
ĐB
04703
G1
53971
G2
20116 86688
G3
22795 66305 14632
64342 58568 95593
G4
0417 8576
5089 6568
G5
8013 1461 8956
1622 3331 4234
G6
935 332 690
G7
05 64 74 26
Đầu Đuôi
0   3  5  5 
1   3  6  7 
2   2  6 
3   1  2  2  4  5 
4   2 
5   6 
6   1  4  8  8 
7   1  4  6 
8   8  9 
9   0  3  5 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 27 tháng 12 năm 2021
03 06 14 16 22 36 37 42 49 57 60 61 63 64 66 68 76 81 82 85 89 90 98 99
Đầu Đuôi
  6  9  0
  6  8  1
  2  4  4  8  2
  0  6  3
  1  6  4
  8  5
  0  1  3  6  7  6
  3  5  7
  6  6  9  8
  4  4  8  9  9
ĐB
56903
G1
23361
G2
78522 53076
G3
19790 15181 03160
10249 85789 79006
G4
0298 9266
5764 2316
G5
7314 8599 2342
4868 5337 9342
G6
257 863 468
G7
49 82 85 36
Đầu Đuôi
0   3  6 
1   4  6 
2   2 
3   6  7 
4   2  2  9  9 
5   7 
6   0  1  3  4  6  8  8 
7   6 
8   1  2  5  9 
9   0  8  9 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 26 tháng 12 năm 2021
03 04 08 12 14 16 20 34 43 44 46 49 51 52 67 73 74 81 83 85 91 94 97
Đầu Đuôi
  2  0
  5  8  9  1
  1  5  2
  0  4  7  8  3
  0  1  3  4  4  7  7  9  9  4
  8  5
  1  1  4  6
  6  9  7
  0  8
  4  9
ĐB
57404
G1
22685
G2
19749 35152
G3
76616 09073 66644
21951 56597 73381
G4
9434 5291
5708 3016
G5
1074 1367 8744
0943 5574 7412
G6
283 620 994
G7
46 14 03 94
Đầu Đuôi
0   3  4  8 
1   2  4  6  6 
2   0 
3   4 
4   3  4  4  6  9 
5   1  2 
6   7 
7   3  4  4 
8   1  3  5 
9   1  4  4  7 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 25 tháng 12 năm 2021
06 10 11 17 24 29 30 31 32 38 43 63 67 68 76 78 80 88 89 92
Đầu Đuôi
  1  3  8  0
  1  3  1
  3  3  9  2
  4  6  3
  2  4
  5
  0  7  7  6
  1  6  6  7
  3  3  6  6  7  7  8  8  8
  2  8  9
ĐB
31424
G1
17010
G2
80467 03632
G3
60531 33263 00578
67788 20038 71776
G4
1788 1568
9792 9967
G5
2711 5476 3117
8706 5029 6938
G6
580 178 730
G7
43 32 68 89
Đầu Đuôi
0   6 
1   0  1  7 
2   4  9 
3   0  1  2  2  8  8 
4   3 
5  
6   3  7  7  8  8 
7   6  6  8  8 
8   0  8  8  9 
9   2 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 24 tháng 12 năm 2021
00 03 09 15 18 23 25 28 31 33 36 37 40 46 49 50 52 58 62 70 71 76 79 81 90 93
Đầu Đuôi
  0  4  5  7  9  0
  3  7  8  1
  5  5  6  2
  0  2  3  9  3
  4
  1  2  5
  3  4  7  6
  3  7
  1  2  5  8
  0  4  7  9
ĐB
37223
G1
92676
G2
33618 21003
G3
29431 38762 89436
38652 21528 63425
G4
6270 7340
6046 1300
G5
2750 5052 2849
0358 4009 7390
G6
879 581 693
G7
71 33 15 37
Đầu Đuôi
0   0  3  9 
1   5  8 
2   3  5  8 
3   1  3  6  7 
4   0  6  9 
5   0  2  2  8 
6   2 
7   0  1  6  9 
8   1 
9   0  3 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 23 tháng 12 năm 2021
00 05 08 11 14 17 21 24 34 58 61 63 68 71 73 77 79 80 85 87 98 99
Đầu Đuôi
  0  8  8  8  0
  1  2  2  6  7  1
  2
  6  7  3
  1  2  3  4
  0  0  8  5
  6
  1  7  7  8  7
  0  5  6  9  8
  7  9  9
ĐB
78708
G1
39168
G2
13761 89105
G3
23621 29580 54680
14680 37600 55979
G4
5511 2514
4271 7273
G5
8798 5224 0699
1721 1017 9385
G6
787 277 958
G7
05 63 34 77
Đầu Đuôi
0   0  5  5  8 
1   1  4  7 
2   1  1  4 
3   4 
4  
5   8 
6   1  3  8 
7   1  3  7  7  9 
8   0  0  0  5  7 
9   8  9 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 22 tháng 12 năm 2021
02 03 08 11 13 17 22 23 25 28 33 42 44 46 49 52 62 64 68 73 78 81
Đầu Đuôi
  0
  1  1  8  1
  0  2  4  5  6  2
  0  0  1  2  3  7  3
  4  4  6  4
  2  5
  4  6
  1  7
  0  2  2  6  7  7  8
  4  9
ĐB
09078
G1
85552
G2
35444 38881
G3
54633 31208 54011
62244 64328 13749
G4
0511 7613
2562 2478
G5
4668 4642 4046
8123 1017 3403
G6
425 222 603
G7
02 28 73 64
Đầu Đuôi
0   2  3  3  8 
1   1  1  3  7 
2   2  3  5  8  8 
3   3 
4   2  4  4  6  9 
5   2 
6   2  4  8 
7   3  8  8 
8   1 
9  

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 21 tháng 12 năm 2021
01 14 21 22 23 24 27 31 35 36 41 44 46 47 52 56 59 66 71 79 80 81 83 94
Đầu Đuôi
  8  0
  0  2  3  4  7  7  8  1
  2  5  2
  2  8  3
  1  2  4  9  4
  3  5
  3  4  5  5  6  6  6
  2  4  7
  8
  5  7  9
ĐB
38683
G1
47122
G2
19823 37752
G3
44866 15427 58156
66394 31824 52471
G4
4314 0566
7431 5435
G5
4259 1246 1621
0179 2271 1547
G6
081 901 741
G7
56 80 36 44
Đầu Đuôi
0   1 
1   4 
2   1  2  3  4  7 
3   1  5  6 
4   1  4  6  7 
5   2  6  6  9 
6   6  6 
7   1  1  9 
8   0  1  3 
9   4 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 20 tháng 12 năm 2021
03 17 20 23 24 27 31 37 39 42 47 48 52 53 61 70 71 75 79 90 93 99
Đầu Đuôi
  2  7  9  9  0
  3  6  7  7  1
  4  5  2
  0  2  5  9  3
  2  4
  7  5
  6
  1  2  2  3  4  7
  4  8
  3  7  7  9  9  9
ĐB
74271
G1
26961
G2
35753 96442
G3
60703 88979 73375
50539 81437 41427
G4
0547 9452
7293 1371
G5
2823 4017 9148
5520 8724 3399
G6
599 179 590
G7
90 70 31 27
Đầu Đuôi
0   3 
1   7 
2   0  3  4  7  7 
3   1  7  9 
4   2  7  8 
5   2  3 
6   1 
7   0  1  1  5  9  9 
8  
9   0  0  3  9  9 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 19 tháng 12 năm 2021
04 07 09 14 19 20 23 25 29 35 42 45 49 63 66 69 70 73 78 87 89 93
Đầu Đuôi
  2  7  7  0
  1
  4  2
  2  6  7  9  3
  0  1  4
  2  2  3  4  4  5
  6  6
  0  8  7
  7  8
  0  1  2  4  6  6  8  8  9
ĐB
07173
G1
67135
G2
68370 81207
G3
59742 46025 50125
64189 32523 62069
G4
2766 3914
6249 3093
G5
2270 7269 6420
0645 2929 4178
G6
209 145 919
G7
89 04 63 87
Đầu Đuôi
0   4  7  9 
1   4  9 
2   0  3  5  5  9 
3   5 
4   2  5  5  9 
5  
6   3  6  9  9 
7   0  0  3  8 
8   7  9  9 
9   3 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 18 tháng 12 năm 2021
05 07 20 22 27 28 30 32 34 48 50 54 67 72 75 76 79 85 88 91 92 94 97 99
Đầu Đuôi
  2  3  5  5  0
  9  1
  2  3  7  7  9  2
  3
  3  5  9  4
  0  7  8  5
  7  7  6
  0  2  6  9  7
  2  4  8  8
  7  9  9
ĐB
70830
G1
04892
G2
04754 85322
G3
12679 63850 06772
83676 12775 16697
G4
9827 8685
4376 2528
G5
1250 7372 6999
5007 0894 0220
G6
288 367 632
G7
05 91 34 48
Đầu Đuôi
0   5  7 
1  
2   0  2  7  8 
3   0  2  4 
4   8 
5   0  0  4 
6   7 
7   2  2  5  6  6  9 
8   5  8 
9   1  2  4  7  9 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 17 tháng 12 năm 2021
00 02 04 05 07 19 23 30 37 39 42 43 44 46 56 57 70 76 81 85 88 93 99
Đầu Đuôi
  0  3  3  7  0
  8  1
  0  4  2
  2  4  9  3
  0  0  4  4  4
  0  8  5
  4  5  7  6
  0  3  5  7
  8  8
  1  3  3  9  9
ĐB
73157
G1
74230
G2
24770 58688
G3
21119 11304 94493
86130 32605 31704
G4
4407 7337
7600 4956
G5
0976 1802 5585
9481 2544 9142
G6
123 746 239
G7
44 99 39 43
Đầu Đuôi
0   0  2  4  4  5  7 
1   9 
2   3 
3   0  0  7  9  9 
4   2  3  4  4  6 
5   6  7 
6  
7   0  6 
8   1  5  8 
9   3  9 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 16 tháng 12 năm 2021
08 11 15 17 20 25 26 29 32 34 41 53 63 64 67 68 70 72 79 83 90 91 97
Đầu Đuôi
  2  7  9  0
  1  1  4  9  1
  3  3  7  2
  5  6  8  3
  3  6  4
  1  1  2  5
  2  6
  1  1  6  9  7
  0  6  8
  2  7  9
ĐB
43032
G1
62190
G2
86553 39034
G3
88164 08915 88997
73970 71091 22920
G4
2383 1532
7872 0168
G5
9479 4217 0408
9817 5963 3325
G6
311 015 241
G7
29 11 67 26
Đầu Đuôi
0   8 
1   1  1  5  5  7  7 
2   0  5  6  9 
3   2  2  4 
4   1 
5   3 
6   3  4  7  8 
7   0  2  9 
8   3 
9   0  1  7 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 15 tháng 12 năm 2021
08 09 11 14 27 31 32 34 42 45 47 53 63 66 67 68 71 77 79 82
Đầu Đuôi
  0
  1  1  3  7  1
  3  4  4  8  8  2
  5  6  3
  1  3  4
  4  5
  6  6
  2  4  6  7  7  7  7
  0  6  8
  0  0  7  7  9
ĐB
96009
G1
44382
G2
87663 47779
G3
74477 15968 09011
33834 70482 41067
G4
4831 1977
8411 9709
G5
3608 0942 3047
2177 7314 9471
G6
379 642 166
G7
53 32 45 27
Đầu Đuôi
0   8  9  9 
1   1  1  4 
2   7 
3   1  2  4 
4   2  2  5  7 
5   3 
6   3  6  7  8 
7   1  7  7  7  9  9 
8   2  2 
9  

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 14 tháng 12 năm 2021
00 01 04 06 09 11 12 17 41 45 61 62 65 67 81 84 85 86 87 89 90 91
Đầu Đuôi
  0  9  9  0
  0  1  4  6  6  8  9  1
  1  6  6  2
  3
  0  0  8  4
  4  6  8  8  5
  0  8  6
  1  6  8  7
  8
  0  8  9
ĐB
27700
G1
75684
G2
60501 40261
G3
74661 19941 74787
51062 07012 20285
G4
9090 3486
0991 6311
G5
3817 4781 9367
7904 4890 1745
G6
804 089 762
G7
06 65 09 85
Đầu Đuôi
0   0  1  4  4  6  9 
1   1  2  7 
2  
3  
4   1  5 
5  
6   1  1  2  2  5  7 
7  
8   1  4  5  5  6  7  9 
9   0  0  1 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 13 tháng 12 năm 2021
01 03 04 12 14 16 31 32 37 38 41 51 52 53 54 57 60 68 76 80 81 86 89 94
Đầu Đuôi
  6  8  0
  0  3  4  5  8  1
  1  1  3  3  5  5  2
  0  5  3
  0  1  5  9  4
  5
  1  7  8  6
  3  5  7
  3  6  8
  8  9
ĐB
98112
G1
05580
G2
38803 36181
G3
22076 34652 66751
83889 93131 55604
G4
4168 4332
9186 8357
G5
1214 4237 1101
8312 3838 4994
G6
352 141 260
G7
53 16 32 54
Đầu Đuôi
0   1  3  4 
1   2  2  4  6 
2  
3   1  2  2  7  8 
4   1 
5   1  2  2  3  4  7 
6   0  8 
7   6 
8   0  1  6  9 
9   4 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 12 tháng 12 năm 2021
05 12 13 18 21 22 40 43 53 54 55 60 70 71 72 73 74 76 80 81 88 93 97
Đầu Đuôi
  4  6  7  8  0
  2  2  7  8  1
  1  2  2  7  2
  1  4  5  7  9  3
  5  7  4
  0  5  5  5
  7  7  6
  9  7
  1  8  8
  9
ĐB
09055
G1
84112
G2
11840 03976
G3
71860 11774 54980
93505 94222 49113
G4
2073 5854
9453 7393
G5
5672 6755 0497
2688 5943 6618
G6
922 771 821
G7
70 21 81 76
Đầu Đuôi
0   5 
1   2  3  8 
2   1  1  2  2 
3  
4   0  3 
5   3  4  5  5 
6   0 
7   0  1  2  3  4  6  6 
8   0  1  8 
9   3  7 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 11 tháng 12 năm 2021
01 02 03 05 07 10 17 20 25 29 35 44 51 57 58 59 65 67 70 73 87 94 96 98
Đầu Đuôi
  1  2  7  7  0
  0  5  1
  0  2
  0  0  7  3
  4  9  4
  0  2  3  6  5
  9  6
  0  1  5  5  6  8  7
  5  9  8
  2  5  9
ĐB
34925
G1
66287
G2
41770 12544
G3
18170 38758 75035
94902 77298 17620
G4
6101 8407
5257 6905
G5
0203 3117 7494
7510 9467 9773
G6
565 096 051
G7
59 03 29 57
Đầu Đuôi
0   1  2  3  3  5  7 
1   0  7 
2   0  5  9 
3   5 
4   4 
5   1  7  7  8  9 
6   5  7 
7   0  0  3 
8   7 
9   4  6  8 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 10 tháng 12 năm 2021
03 06 11 24 27 30 32 45 46 51 61 65 69 72 74 75 76 77 81 89 93 95
Đầu Đuôi
  3  0
  1  5  6  6  8  8  1
  3  7  2
  0  9  3
  2  2  2  7  4
  4  6  7  9  5
  0  0  4  7  6
  2  7  7
  8
  6  8  9
ĐB
25206
G1
17375
G2
91369 55172
G3
32193 07546 44624
80065 67381 27874
G4
0103 1461
2911 3461
G5
9995 8589 6530
5877 3327 7651
G6
045 724 876
G7
32 24 81 06
Đầu Đuôi
0   3  6  6 
1   1 
2   4  4  4  7 
3   0  2 
4   5  6 
5   1 
6   1  1  5  9 
7   2  4  5  6  7 
8   1  1  9 
9   3  5 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 09 tháng 12 năm 2021
00 12 20 21 23 24 33 36 43 46 48 49 51 52 55 61 68 73 75 80 87 88 92 94 95
Đầu Đuôi
  0  2  8  0
  2  5  6  1
  1  5  9  2
  2  3  3  4  7  3
  2  9  4
  5  7  9  5
  3  4  6
  8  7
  4  6  8  8
  4  4  9
ĐB
34346
G1
19051
G2
87023 83795
G3
78220 36843 65736
45773 96380 44961
G4
8855 5668
0894 9875
G5
2049 4800 4733
6292 7887 1521
G6
188 852 248
G7
24 12 49 33
Đầu Đuôi
0   0 
1   2 
2   0  1  3  4 
3   3  3  6 
4   3  6  8  9  9 
5   1  2  5 
6   1  8 
7   3  5 
8   0  7  8 
9   2  4  5 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 08 tháng 12 năm 2021
00 03 12 15 17 19 23 27 44 48 49 52 53 58 62 64 67 80 81 85 87 92 95 96 99
Đầu Đuôi
  0  8  0
  8  1
  1  5  6  6  9  2
  0  2  5  3
  4  6  4
  1  8  9  5
  9  9  6
  1  2  6  8  7
  4  5  8
  1  4  9  9
ĐB
29115
G1
43952
G2
36600 38923
G3
87458 81344 94627
22185 45819 73892
G4
4696 1887
4053 3248
G5
3562 5881 6549
7199 3795 3803
G6
896 267 012
G7
62 64 80 17
Đầu Đuôi
0   0  3 
1   2  5  7  9 
2   3  7 
3  
4   4  8  9 
5   2  3  8 
6   2  2  4  7 
7  
8   0  1  5  7 
9   2  5  6  6  9 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 07 tháng 12 năm 2021
00 11 12 15 23 31 33 37 39 40 41 42 54 59 61 62 64 74 76 78 81 93
Đầu Đuôi
  0  0  4  0
  1  3  4  6  8  1
  1  4  6  6  2
  2  2  3  9  3
  5  5  6  7  4
  1  5
  7  6
  3  7
  7  8
  3  5  5  9
ĐB
63631
G1
21137
G2
92061 00564
G3
09223 86442 04874
28359 58262 39578
G4
0281 1912
4639 0200
G5
4662 0254 1623
1341 4076 7415
G6
293 640 111
G7
33 00 54 59
Đầu Đuôi
0   0  0 
1   1  2  5 
2   3  3 
3   1  3  7  9 
4   0  1  2 
5   4  4  9  9 
6   1  2  2  4 
7   4  6  8 
8   1 
9   3 

 
Hôm nay 16-01-2022 âm lịch ngày 14-12-2021, giờ tốt: Sửu (1-3) , Ngọ (11-13) , Tuất (19-21) , Thìn (7-9) , Mùi (13-15) , Hợi (21-23) ... >> Xem chi tiết
Thống kê
 
Tags: xo so , kqxs , xo so mien bac , ket qua xo so , ket qua xo so mien bac , so xo , xskt , ket qua so xo , xổ số miền bắc , xs , soi cau xoso , ket qua xsmb , soi cau mb , ket qua , so ket qua , kết quả xổ số , du doan xo so , xo so truc tiep , xosomienbac , soi cau mien bac , du doan xsmb , kqxs mb , xo so hom nay , du doan xo so mien bac , xổ số , soi cau lo , soxo , ket qua xo so hom nay , kết quả xổ số , kết quả , xổ số miền bắc , tần số nhịp , soi cầu lotto , lotto gan , đầu đuôi lotto , đo dàn đặc biệt , chu kỳ đặc biệt , vietlott , sx vietlott , mega , mega 6/45 , power 6/55 , jackpot mega 6/45 , jackpot power 6/55 , xổ số điện toán , xo so dien toan , xổ số mega , vietlott power , xổ số power , jackpot power , power , xổ số miền trung , kết quả xổ số miền trung , kqxs miền trung , xs miền trung , xs mt , kqxs mt , xổ số miền nam , kết quả xổ số miền nam , kqxs miền nam , xs miền nam , xs mn , kqxs mn , lịch vạn niên , xem lịch hôm nay , xem ngày , xem giờ tốt , xem ngày tốt , giờ tốt hôm nay , lịch hôm nay , giờ hoàng đạo , xem giờ hoàng đạo , thiết kế website , thiết kế web giá rẻ , thiết kế web , thiết kế logo , thiết kế ấn tượng , mẫu thiết kế , thiết kế , design website , design web , design logo , design template , design , đồ họa , lập trình , máy tính , hack , hacker , bảo mật , mạng máy tính , công nghệ , thủ thuật , facebook , like , tăng like , fanpage , phần mềm , tin học , thông tin , php , website , web , logo , template , mẫu đẹp , soi cầu mb , du doan xsmb , dự đoán xsmb , du doan xo so mien bac , du doan xs mb , du doán xsmb , xoso minh ngoc , xổ số hà nội , xổ số ha noi , xsmb 30 ngày , xsmb 30 ngay , xsmb30ngay , xo so mien bac 30 ngay , xsmb30 ngày , kết quả xổ số miền bắc hôm nay , kết quả xổ số miên bắc hôm nay , xổ số miền bắc hôm nay , xổ số miên bắc hôm nay , xô sô miên băc hôm nay , xô số miền bắc hôm nay , xổ số miền bắc , kết quả xổ số , ket qua xsmb , ket qua xo so mien bac , ket qua xs mb , xo số miền bắc , kết qua xsmb , xô sô miên băc , xổ số miên bắc , xổ số miền băc , xo so , xổ số , xô số , xôso , xổ sô , xstd , kết quả xổ số miền bắc , kết quả xổ số miên bắc , kếtquảxổ sốmiềnbắc , xsmn , xổ số miền nam , sxmn , kqxs , xổ số miền nam hôm nay , xổ số hôm nay , xo so mien nam , kqxsmn , xs mn , xô số miền nam , xs kt , xo số miền nam , kq xs , xô số hôm nay , xo số mien nam , xỗ số miền nam , xo số miền nam hôm nay , xổ so hôm nay , sxmb , xổ số miền trung , xổ số miền trung hôm nay , xs mt , xô sô miên trung hôm nay , xsmb , kqxsmb , xs mb , xổ số miền bac , kq xsmb , xổ số mien bac , xổ so miền bắc , xs minh ngọc , xsmb thu 6 , xsmb thứ 6 , xs mega , xs bd , xs vl , xo so mien bac thu 6 , xosome , sổ kết quả , quay thử xổ số miền nam , dudoan xsmn , du đoán xsmn , xổ số vietlott , soi cầu , xổ số cần thơ , dự đoán kết quả xổ số siêu chính xác hôm nay , du đoán kết quả xổ số siêu chính xác hôm nay , soi cau du doan xsmb chinh xac 100 , xo so me , xs vietlott , xổ số khánh hòa , xổ số gia lai , xổ số đắk lắk , xổ số bạc liêu , xổ số bình định , xổ số đà nẵng , trực tiếp xổ số miền nam , xsmn thứ 4 , xổ số đồng nai , xổ số thủ đô , dự đoán xổ số miền nam , xổ số miền nam thứ ba , xổ số miền nam trực tiếp , trực tiếp xổ số miền bắc , truc tiếp xổ số miền bắc , xổ số miền bắc trực tiếp , trực tiếp kết quả xổ số miền bắc , trục tiếp kết quả xổ số miền bắc , xổ số miền nam minh ngọc , soi cầu miền bắc , dự đoán xổ số miền bắc , xổ số đại phát , soi cau xo so mien bac , soi cau xs mb , xs bl , xs st , quay thử xổ số miền bắc , thống kê kết quả xổ số miền bắc 100 ngày , xổ số tiền giang , thống kê xổ số miền bắc , truc tiep xsmb , truc tiep xo so mien bac , trưc tiêp xsmb , truc tiếp xsmb , tructiep xsmb , xổ số trực tiếp miền bắc , xổ số bến tre , dd xsmb , xổ số long an , xổ số miền bắc 100 ngày , xsmn thứ 2 , xsmn thu2 , xổ số miền bắc hàng tuần , xổ số miền bắc hàng ngày , xổ số vũng tàu , xổ số miền bắc 30 ngày , xổ số miền nam chủ nhật , xổ số miền nam thứ 6 , xổ số trực tiếp , xổ số miền nam thứ 7 , kết quả xổ số mb , xổ số miền nam thứ 2 , xổ số trực tiếp miền nam , xổ số miền nam thứ tư hàng tuần , xổ số minh ngọc miền nam , xổ số đồng tháp , xổ số trực tiếp hôm nay , xổ số thành phố , xổ số miền bắc thứ sáu hàng tuần , xổ số miền , xổ số miền bắc hôm quả , xổ số tây ninh , xổ số hà nội hôm nay , xsmb truc tiep , xsmb trực tiếp , xổ số miền nam thứ hai , xổ số miền bắc thứ ba , xổ số ba miền , xổ số miền bắc ngày hôm nay , xổ số miền bắc thứ ba hàng tuần , xổ số vĩnh long , xổ số vinh long , xs mien bac , xs mien bắc , xổ số đài bắc , xổ số miền bắc hôm qua , xổ số miền bắc hom qua , xổ số phú yên , ket qua xo so , so xo mien bac , kết quả xsmb , ket qua so xo , ket qua so xo mien bac , xsmn kết quả xổ số miền nam , xo so mien bac hom nay , sổ xô miên bắc hôm nay , kết quả xổ số kiến thiết miền bắc , xs mb hom nay , so xo mien bắc , số xo mien bac , kết qua xo so , ket qua xo số , xổ số kiến thiết miền bắc , kqxs miền bắc , xsmb hôm nay , miền bắc , xổ số kiến thiết miền bắc hôm nay , xsmb xsmn kết quả xổ số miền bắc hôm nay , xổ số hôm nay miền bắc , xsktmb , xskt miền bắc , xs dt , xs mb hôm nay , kqxs mien bắc , xsmbhom nay , xsmb xsmn kết quả xổ số miền bac hôm nay , so xo , xs bt , xổ số mb , kqxs miền nam , kqxs mien nam , ket qua xs mien nam , xo số mb , xo sô mb , xosomienbac , kqxs mien bac , xoso mien bac , xổ số kiên giang , kết quả xổ số miền nam , so xo mien nam , xo so hom nay , số miền nam , xs hom nay , xổ số bình dương , xsmn hom nay , xsmn sxmn kết quả xố số miền nam hôm nay , xổ số sóc trăng , xổ số trà vinh , kết quả xổ số miền nam hôm nay , xổ số chiều nay , xổ số cà mau , xstt , xs mien nam , xổ số kiến thiết miền nam , kết quả xổ số hôm nay , xổ số hồ chí minh , xổ số kiến thiết , ket qua xo so mien nam , xổ số miền nam hôm qua , xổ số miền nam ngày hôm nay , sxmn hôm nay , xo so mn , xs3m , xshom nay , kqsxmn , xổ số ba đài , xskt hôm nay , xosomiennam , xổ số kiến thiết hôm nay , xổ số bình phước , xsbth , xs dn , xs vt , xs tg , xs tn , xskt miền nam , xs ag , xs mn hom nay , xoso mien nam , xổ số hcm , xs bth , số xo mien nam , xsmn sxmn kết quả xổ số miền nam hôm nay , xs kt hôm nay , kết quả xo so mien nam , kết quả xố số hôm nay , kết quả xổ số miền trung , xo so mien trung , so xo mien trung , xs mien trung , kết quả xổ số miền trung hôm nay , xs daklak , xs mtrung , xo so miền trung , xskt mien trung , kq xs mt , xs đăk lăk , sốmientrung , số miền bắc , kết quả xổ số miền bắc ngày hôm nay , kết quả xổ số xsmb , kqxs 30 ngày , kqxsmb hôm nay , kết quả xổ số miền bắc hôm qua , kqxs 30 ngay , sốmienbac , kq xsmb hôm nay , kqxsmb 30 ngày , du doan xsmn , xổ số an giang , xổ số quảng ngãi , xsmb 30 , xsmn thứ 5 , xsmn thứ 6 , quay thu xsmb , soi cau mn , xổ số kon tum , xsmn thứ 7 , xsmn thứ 3 , xsmb 90 ngày , quay thu xsmn , du doan mb , xsmb thu 4 , xsmb thứ 7 , xsmb thu 5 , xổ số minh ngọc hôm nay , xổ số miền bắc thứ hai hàng tuần , xsmb thu 2 , xổ số miền bắc thứ bảy hàng tuần , xổ số miền bắc chủ nhật hàng tuần , xsmn chủ nhật , xổ số hậu giang , xổ số miền bắc thứ tư hàng tuần , xsmb thứ 5 , xổ số đà lạt , xsmb thứ 3 , xsmn thu 6 , xsmb thu 3 , xổ số miền bắc thứ năm hàng tuần , xsmb minh ngoc , xsmb thu 7 , xs khanh hoa , xsmn thu 7 , xs gia lai , xsmn cn , xsmb thứ 4 , xsmb cn , ketquanet , kết quả xổ số miền bắc 30 ngày , xổ số bình thuận , xs da nang , xsmb thứ 2 , xổ số miền nam thứ 3 , xổ số miền bắc chủ nhật , xs kon tum , xsgl , xổ số miền nam thứ sáu hàng tuần , xổ số miền nam thứ tư , xổ số miền nam thứ ba hàng tuần , xổ số miền bắc minh ngọc , xổ số miền nam chủ nhật hàng tuần , xổ số miền nam thứ năm hàng tuần , quay thu mn , xổ số miền bắc thứ bảy , xổ số miền nam thứ bảy hàng tuần , xổ số miền nam thứ hai hàng tuần , xổ số miền bắc thứ hai , xổ số quảng bình , xổ số miền bắc thứ tư , xổ số miền bắc thứ sáu , xổ số miền nam thứ bảy , kết quả xổ số 30 ngày , xổ số 3 miền , xổ số chủ nhật hàng tuần , xổ số miền nam thứ năm , xổ số miền bắc thứ năm , dự đoán xổ số miền trung , ket qua xsmb 30 ngay , xổ số ninh thuận , quay thử xsmb , xổ số miền nam thứ sáu , xổ số thứ tư hàng tuần , thong ke xsmb , kết quả xsmb 30 ngày , xổ số thứ hai hàng tuần , xổ số thứ năm hàng tuần , xổ số thứ bảy hàng tuần , xổ số thứ ba hàng tuần , xsmb 200 ngày , thống kê xsmb , xổ số thứ sáu hàng tuần , xs binh dinh , xsbdi , kqxs minh ngoc , xsmb chu nhat , xstd 30 , soi cầu 666 , xổ số 30 ngày , xsmb chủ nhật , thống kê kết quả xổ số miền bắc , xsmb 90 ngay , xs quang ngai , xsmb 30 ngày gần nhất , dự đoán xsmb minh ngọc , dự đoán xsmb win2888 , truc tiep xsmn , xsmt thứ 2 , xsmb t7 , xsmn t4 , xsmb 200 ngay , soi cau wap , xsmb30 , xsmb minh ngọc , xs khánh hòa , xsmb 100 ngay , xo so phu yen , xsmn thu5 , xsmb 100 ngày , xo so binh dinh , xsmnthu4 , du doan xs , kqxs minh ngọc , xo so quang ngai , xsmnthu3 , xs py , xsmn thu4 , xsmn 30 ngay , soi cau xsmb win2888 , xs gl , xsmn thu6 , xsmnthu5 , xsmb thu3 , xs khánh hoà , xs qng , xstd30 , dự đoán mb , xsmbthu3 , xs hg , trực tiếp xsmn , xs dl , xs mb t7 , xs mn thu 7 , xs mn thu 5 , du doan xsmb win2888 , ket qua xo so mien bac 30 ngay , quay thu xs mb , xs mn thu 3 , xs mn thu 2 , xs mn thu 6 , xs mb thu 4 , xs mb cn , xs mn thu 4 , du doan xsmb minh ngoc , xs binh đinh , xo so mien bac thu 5 , xs mb thu 2 , xs mb chu nhat , dự đoán mn , quay thu xs mn , quay thu xo so mien bac , xs mt thu 2 , xs mn cn , xs khanh hòa , xs mn minh ngoc , thong ke xs mb , xs khanh hoà , dự đoán xsmb minh ngoc , dudoan mn , du đoán mb , xs truc tiep , xs trực tiếp , xs truc tiếp , max 3d , max3d , xsglai , xsmn t7 , số kết quả , xs g lai , xs mn t7 , ket qua vietlott , ket quả vietlott , kết quả vietlott , sosomienbac , kq vietlott , xổ số vietlott hôm nay , vietlott hôm nay , xs tv , xsmchung , dự đoán giải đặc biệt ngày mai , xo so online , dò vé số , dự đoán xổ số , xổ số hà nội trực tiếp , dự đoán kết quả xổ số miền bắc , xổ số me , xổ số mẹ , xô sô me , xổ số miền bắc trực tiếp hôm nay , trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay , xổ số ba miền hôm nay , quay thử xổ số miền bắc hôm nay , trực tiếp xổ số miền nam hôm nay , kết quả xổ số vietlott , xổ số cần thơ hôm nay , soi cầu dự đoán xổ số miền bắc hôm nay , kết quả xổ số vietlott hôm nay , dự đoán kết quả xổ số , dự đoán kết quả xổ số miền bắc hôm nay , du đoán kết quả xổ số miền bắc hôm nay , soi cầu xổ số , dự đoán xổ số miền bắc hôm nay , xổ số miền nam trực tiếp hôm nay , trực tiếp kết quả xổ số miền nam , kết quả xổ số trực tiếp miền nam , dư đoán xổ số miền bắc hôm nay , du đoán xổ số miền bắc hôm nay , xổ số trực tiếp miền nam hôm nay , trực tiếp kết quả xổ số miền bắc hôm nay , trực tiếp xổ số hôm nay , soi cầu miền bắc hôm nay , dự đoán xổ số miền trung chính xác 100 , trực tiếp miền bắc , xổ số miền bắc hôm nay trực tiếp , truc tiep kết quả xổ số miền bắc hôm nay , tra cứu kết quả xổ số miền bắc , xs dien toan , xsdientoan , dự đoán xổ số miền nam hôm nay