thiết kế web giá rẻ - kết quả xsmb hôm nay - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?
quang cao quang cao 2
 
Từ ngày: Ngày-Tháng-Năm
Đến ngày: Ngày-Tháng-Năm

Sổ kết quả xổ số miền bắc

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 28 tháng 01 năm 2023
04 12 13 19 26 30 36 40 44 51 65 68 70 74 75 76 80 81 83 87 91 95 99
Đầu Đuôi
  3  4  7  8  0
  5  8  8  9  1
  1  2
  1  1  8  3
  0  4  7  4
  6  7  9  9  5
  2  3  7  6
  8  8  7
  6  8
  1  9  9
ĐB
87219
G1
88795
G2
61887 71870
G3
36399 99176 44895
48144 89665 83781
G4
1226 3681
3051 3591
G5
1368 8512 0613
9140 8974 7483
G6
313 104 436
G7
30 87 80 75
Đầu Đuôi
0   4 
1   2  3  3  9 
2   6 
3   0  6 
4   0  4 
5   1 
6   5  8 
7   0  4  5  6 
8   0  1  1  3  7  7 
9   1  5  5  9 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 27 tháng 01 năm 2023
01 05 08 20 22 26 35 39 42 48 51 52 59 63 66 69 70 75 79 82 83 87 88 89 93 94
Đầu Đuôi
  2  7  7  0
  0  5  1
  2  4  5  8  2
  6  8  9  3
  9  4
  0  3  7  5
  2  6  6
  8  7
  0  4  8  8
  3  5  6  7  8  9
ĐB
72859
G1
84970
G2
22948 27905
G3
68839 72151 45870
16675 45622 30683
G4
5687 8094
1582 5288
G5
9289 6626 4652
3120 7508 5479
G6
166 101 463
G7
93 42 35 69
Đầu Đuôi
0   1  5  8 
1  
2   0  2  6 
3   5  9 
4   2  8 
5   1  2  9 
6   3  6  9 
7   0  0  5  9 
8   2  3  7  8  9 
9   3  4 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 26 tháng 01 năm 2023
00 02 04 08 16 20 25 31 32 34 40 42 44 46 53 57 60 62 64 74 78 83 85 88
Đầu Đuôi
  0  2  4  6  0
  3  3  1
  0  3  4  6  2
  5  8  3
  0  3  4  6  6  7  4
  2  8  5
  1  4  6
  5  7
  0  7  8  8  8
  9
ĐB
34164
G1
21642
G2
85331 53702
G3
36678 49662 96488
70757 21183 72285
G4
2204 4344
9025 9940
G5
3753 4608 9088
7731 5934 6916
G6
100 874 364
G7
32 60 46 20
Đầu Đuôi
0   0  2  4  8 
1   6 
2   0  5 
3   1  1  2  4 
4   0  2  4  6 
5   3  7 
6   0  2  4  4 
7   4  8 
8   3  5  8  8 
9  

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 25 tháng 01 năm 2023
03 07 09 10 11 12 18 28 29 37 40 43 47 48 49 54 55 56 63 71 73 82 83 84 87
Đầu Đuôi
  1  4  0
  1  7  1
  1  8  2
  0  4  6  7  8  3
  5  8  4
  5  5  5
  5  6
  0  0  3  4  8  7
  1  2  4  8
  0  2  4  9
ĐB
52371
G1
45082
G2
87473 55003
G3
44656 18647 37207
71263 51955 58209
G4
7943 2928
1910 4411
G5
4148 0340 5084
5712 7654 1849
G6
083 687 637
G7
07 18 29 55
Đầu Đuôi
0   3  7  7  9 
1   0  1  2  8 
2   8  9 
3   7 
4   0  3  7  8  9 
5   4  5  5  6 
6   3 
7   1  3 
8   2  3  4  7 
9  

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 20 tháng 01 năm 2023
00 02 06 10 13 16 18 32 36 38 46 49 55 58 59 61 67 69 82 85 86 93
Đầu Đuôi
  0  0  1  0
  6  1
  0  0  3  8  2
  1  9  3
  4
  5  8  5
  0  1  3  4  8  6
  6  6  7
  1  3  3  3  5  8
  4  5  6  9
ĐB
91869
G1
62613
G2
89561 17438
G3
79710 68693 48902
08300 92038 67549
G4
2455 1085
3800 5406
G5
1138 8058 3367
2046 1602 0067
G6
216 832 186
G7
18 36 82 59
Đầu Đuôi
0   0  0  2  2  6 
1   0  3  6  8 
2  
3   2  6  8  8  8 
4   6  9 
5   5  8  9 
6   1  7  7  9 
7  
8   2  5  6 
9   3 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 19 tháng 01 năm 2023
01 10 15 16 18 20 22 23 25 26 32 35 40 42 45 46 50 55 57 63 74 82 96 97
Đầu Đuôi
  1  2  4  4  5  0
  0  1
  2  3  4  8  2
  2  6  6  3
  7  4
  1  2  3  4  5  5
  1  2  4  9  6
  5  5  9  7
  1  8
  9
ĐB
62857
G1
24246
G2
65122 22745
G3
90440 33540 05110
78018 71497 53655
G4
1463 1863
4482 5932
G5
2342 9101 9125
9116 9435 9550
G6
915 320 074
G7
26 23 57 96
Đầu Đuôi
0   1 
1   0  5  6  8 
2   0  2  3  5  6 
3   2  5 
4   0  0  2  5  6 
5   0  5  7  7 
6   3  3 
7   4 
8   2 
9   6  7 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 18 tháng 01 năm 2023
01 04 05 16 26 27 30 35 40 42 52 56 60 64 66 69 80 81 82 86 93 95
Đầu Đuôi
  3  4  6  8  0
  0  8  1
  4  5  5  8  2
  9  3
  0  0  6  4
  0  0  3  3  3  9  5
  1  2  5  6  8  6
  2  7
  8
  6  9
ĐB
45282
G1
76552
G2
51893 50516
G3
92764 68866 66740
51752 37335 04030
G4
3342 4405
7005 3904
G5
3556 7580 0501
2381 4260 3127
G6
926 295 635
G7
69 04 35 86
Đầu Đuôi
0   1  4  4  5  5 
1   6 
2   6  7 
3   0  5  5  5 
4   0  2 
5   2  2  6 
6   0  4  6  9 
7  
8   0  1  2  6 
9   3  5 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 17 tháng 01 năm 2023
01 04 06 11 17 21 22 28 29 35 36 39 42 43 48 53 55 63 69 82 86 92 95 97 99
Đầu Đuôi
  0
  0  1  2  1
  2  4  8  9  2
  4  4  5  6  3
  0  4
  3  5  9  5
  0  3  8  6
  1  9  7
  2  4  8
  2  2  3  6  9  9
ĐB
53363
G1
01443
G2
02569 17053
G3
87586 46192 21006
19548 86539 33921
G4
7295 3401
0582 6328
G5
4443 2517 8199
7522 7936 3211
G6
197 642 529
G7
35 29 04 55
Đầu Đuôi
0   1  4  6 
1   1  7 
2   1  2  8  9  9 
3   5  6  9 
4   2  3  3  8 
5   3  5 
6   3  9 
7  
8   2  6 
9   2  5  7  9 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 16 tháng 01 năm 2023
05 07 18 21 23 24 32 38 53 55 56 60 66 67 68 71 74 79 85 87 93 95 98 99
Đầu Đuôi
  6  0
  2  7  1
  3  2
  2  2  5  9  3
  2  7  4
  0  5  8  9  5
  5  5  6  6
  0  6  8  8  7
  1  3  6  9  8
  7  9  9
ĐB
48260
G1
83587
G2
79324 24955
G3
97698 03474 79118
27721 67766 60068
G4
9999 2793
8423 8738
G5
6232 7156 7587
1067 6779 6885
G6
456 695 805
G7
53 07 71 23
Đầu Đuôi
0   5  7 
1   8 
2   1  3  3  4 
3   2  8 
4  
5   3  5  6  6 
6   0  6  7  8 
7   1  4  9 
8   5  7  7 
9   3  5  8  9 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 15 tháng 01 năm 2023
00 01 04 08 12 16 21 28 33 38 41 45 49 57 64 66 69 78 79 80 90 91 92 94
Đầu Đuôi
  0  8  9  0
  0  2  4  9  1
  1  9  9  2
  3  3
  0  0  6  9  4
  4  4  5
  1  6  6
  5  7
  0  2  3  7  8
  4  6  7  9
ĐB
44221
G1
25945
G2
14590 57392
G3
84792 14379 92716
86841 87280 96564
G4
7401 4194
1991 5569
G5
9333 9812 3708
3904 1078 2104
G6
938 566 749
G7
45 57 00 28
Đầu Đuôi
0   0  1  4  4  8 
1   2  6 
2   1  8 
3   3  8 
4   1  5  5  9 
5   7 
6   4  6  9 
7   8  9 
8   0 
9   0  1  2  2  4 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 14 tháng 01 năm 2023
02 13 16 18 27 30 34 35 37 40 42 49 56 66 75 77 79 81 82 86 92 96
Đầu Đuôi
  3  4  4  0
  8  1
  0  4  8  9  2
  1  3
  3  3  3  4
  3  7  7  5
  1  5  6  8  9  6
  2  3  7  7
  1  1  8
  4  7  9
ĐB
62940
G1
27086
G2
84830 42992
G3
26177 28240 86842
54934 53016 11166
G4
1213 7375
8375 1727
G5
0737 3018 1279
2435 5696 5434
G6
949 318 656
G7
02 34 82 81
Đầu Đuôi
0   2 
1   3  6  8  8 
2   7 
3   0  4  4  4  5  7 
4   0  0  2  9 
5   6 
6   6 
7   5  5  7  9 
8   1  2  6 
9   2  6 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 13 tháng 01 năm 2023
10 13 14 18 32 34 38 44 50 54 56 60 62 66 68 70 73 74 91 92 94 98
Đầu Đuôi
  1  5  6  7  0
  9  1
  3  6  6  6  6  9  2
  1  7  3
  1  3  4  5  7  9  4
  5
  5  5  6  6
  7
  1  3  6  6  9  8
  9
ĐB
60762
G1
70413
G2
94856 73874
G3
38562 54962 09294
88168 03998 21450
G4
8234 7644
3492 0818
G5
1114 2556 1891
8732 9010 4068
G6
962 160 238
G7
70 73 54 66
Đầu Đuôi
0  
1   0  3  4  8 
2  
3   2  4  8 
4   4 
5   0  4  6  6 
6   0  2  2  2  2  6  8  8 
7   0  3  4 
8  
9   1  2  4  8 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 12 tháng 01 năm 2023
00 02 05 18 19 21 22 25 29 30 34 40 47 49 52 55 56 70 74 79 82 83 84 85 94
Đầu Đuôi
  0  3  4  7  0
  2  1
  0  2  5  8  2
  8  3
  3  7  8  9  4
  0  2  5  8  5
  5  6
  4  4  7
  1  1  8
  1  2  4  7  9
ĐB
18452
G1
99849
G2
27621 91955
G3
09319 34625 29740
28430 97779 44856
G4
2502 3884
3118 5818
G5
5434 7882 4474
0383 7694 3970
G6
122 547 305
G7
47 29 85 00
Đầu Đuôi
0   0  2  5 
1   8  8  9 
2   1  2  5  9 
3   0  4 
4   0  7  7  9 
5   2  5  6 
6  
7   0  4  9 
8   2  3  4  5 
9   4 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 11 tháng 01 năm 2023
01 10 11 12 14 15 17 31 41 42 49 52 55 60 74 76 79 80 81 85 89 92 94 97
Đầu Đuôi
  1  1  6  8  0
  0  1  3  4  8  1
  1  4  4  5  9  2
  3
  1  7  9  4
  1  5  8  5
  7  6
  1  9  9  7
  8
  4  7  8  9
ĐB
04942
G1
31511
G2
96915 35210
G3
18352 34017 18642
36531 84392 83681
G4
3310 7880
2041 5685
G5
8549 1897 3789
6576 0560 7094
G6
001 655 214
G7
97 79 12 74
Đầu Đuôi
0   1 
1   0  0  1  2  4  5  7 
2  
3   1 
4   1  2  2  9 
5   2  5 
6   0 
7   4  6  9 
8   0  1  5  9 
9   2  4  7  7 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 10 tháng 01 năm 2023
00 09 13 18 29 40 42 43 44 45 46 51 53 57 61 64 66 75 80 86 88 91 96 99
Đầu Đuôi
  0  4  8  0
  5  5  6  9  1
  4  2
  1  4  5  3
  4  6  4
  4  7  5
  4  4  6  8  9  6
  5  7
  1  8  8  8
  0  2  9  9
ĐB
81191
G1
88140
G2
67096 63288
G3
95651 44209 16651
57329 83066 30657
G4
6386 5753
7345 3988
G5
8146 2499 8664
9180 2900 7842
G6
061 913 843
G7
44 46 75 18
Đầu Đuôi
0   0  9 
1   3  8 
2   9 
3  
4   0  2  3  4  5  6  6 
5   1  1  3  7 
6   1  4  6 
7   5 
8   0  6  8  8 
9   1  6  9 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 09 tháng 01 năm 2023
03 11 14 15 17 25 26 27 30 34 38 47 52 54 57 59 65 67 70 84 86 89 91
Đầu Đuôi
  3  7  0
  1  1  9  1
  5  2
  0  3
  1  3  5  8  4
  1  2  6  5
  2  8  6
  1  1  2  4  5  5  6  7
  3  8
  5  5  8  9
ĐB
78014
G1
16270
G2
24159 26757
G3
49767 38438 02952
13127 61711 61184
G4
9459 2157
2326 3734
G5
4225 7765 2017
6211 9689 0717
G6
747 254 703
G7
91 86 30 15
Đầu Đuôi
0   3 
1   1  1  4  5  7  7 
2   5  6  7 
3   0  4  8 
4   7 
5   2  4  7  7  9  9 
6   5  7 
7   0 
8   4  6  9 
9   1 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 08 tháng 01 năm 2023
11 12 22 24 25 27 38 39 40 44 45 55 57 58 60 61 64 65 69 73 77 82 84 89 91 95
Đầu Đuôi
  4  6  0
  1  6  9  1
  1  2  8  2
  7  3
  2  4  6  8  4
  2  4  5  6  9  5
  6
  2  5  7  7  7
  3  5  8
  3  6  8  9
ĐB
20040
G1
76965
G2
00725 96045
G3
24055 40269 79722
76857 77039 09960
G4
0127 1158
7977 9924
G5
8164 3677 6511
3395 2012 1538
G6
389 582 191
G7
84 73 61 44
Đầu Đuôi
0  
1   1  2 
2   2  4  5  7 
3   8  9 
4   0  4  5 
5   5  7  8 
6   0  1  4  5  9 
7   3  7  7 
8   2  4  9 
9   1  5 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 07 tháng 01 năm 2023
05 06 10 12 13 15 22 23 35 41 48 50 51 75 77 79 88 93 95 96 97
Đầu Đuôi
  1  5  5  0
  4  5  1
  1  1  2  2
  1  2  9  3
  4
  0  1  3  3  7  9  9  5
  0  9  6
  7  9  9  7
  4  4  8  8
  7  9
ĐB
39597
G1
20448
G2
98375 45648
G3
55850 97079 25197
01795 69588 07835
G4
1913 8015
5241 3912
G5
7722 5706 0051
1050 3377 4923
G6
710 696 135
G7
95 12 05 93
Đầu Đuôi
0   5  6 
1   0  2  2  3  5 
2   2  3 
3   5  5 
4   1  8  8 
5   0  0  1 
6  
7   5  7  9 
8   8 
9   3  5  5  6  7  7 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 06 tháng 01 năm 2023
06 08 10 16 21 31 32 35 42 44 54 57 64 66 70 73 75 77 79 81 82 83 84 86 87 93
Đầu Đuôi
  1  7  0
  2  3  8  1
  3  4  8  2
  7  8  9  3
  4  5  6  8  4
  3  7  7  5
  0  1  6  8  6
  5  7  8  7
  0  8
  7  9
ĐB
45370
G1
05808
G2
84879 98182
G3
24293 04306 89635
00442 69931 82844
G4
0554 4775
4677 9083
G5
9984 2064 0832
5681 4616 1573
G6
187 486 857
G7
75 66 10 21
Đầu Đuôi
0   6  8 
1   0  6 
2   1 
3   1  2  5 
4   2  4 
5   4  7 
6   4  6 
7   0  3  5  5  7  9 
8   1  2  3  4  6  7 
9   3 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 05 tháng 01 năm 2023
10 11 12 16 25 26 27 30 34 35 41 53 57 58 61 65 67 78 91 96 97 98
Đầu Đuôi
  1  3  0
  1  4  6  9  9  9  1
  1  2
  5  3
  3  4
  2  3  3  6  6  5
  1  1  2  9  6
  2  5  6  9  7
  5  7  9  8
  9
ĐB
76191
G1
12810
G2
11458 74967
G3
71235 86498 02353
79691 79635 03257
G4
6925 4512
5726 7634
G5
3778 8441 9916
1111 9597 6530
G6
165 396 516
G7
65 61 91 27
Đầu Đuôi
0  
1   0  1  2  6  6 
2   5  6  7 
3   0  4  5  5 
4   1 
5   3  7  8 
6   1  5  5  7 
7   8 
8  
9   1  1  1  6  7  8 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 04 tháng 01 năm 2023
05 07 09 14 20 25 26 31 32 39 43 48 49 57 67 70 79 82 83 84 90 92 94
Đầu Đuôi
  2  7  9  0
  3  3  1
  3  8  9  2
  4  8  3
  1  8  9  4
  0  2  5
  2  6
  0  0  5  5  6  7
  4  8
  0  3  4  7  7  9
ĐB
75757
G1
40631
G2
56326 49667
G3
35179 50105 27248
59107 60082 12549
G4
5039 3831
4690 7943
G5
7094 3207 6892
7757 1132 8909
G6
970 784 420
G7
14 83 79 25
Đầu Đuôi
0   5  7  7  9 
1   4 
2   0  5  6 
3   1  1  2  9 
4   3  8  9 
5   7  7 
6   7 
7   0  9  9 
8   2  3  4 
9   0  2  4 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 03 tháng 01 năm 2023
08 10 20 24 26 31 41 42 43 44 45 48 49 50 51 54 55 65 72 74 76 78 81 85 96
Đầu Đuôi
  1  2  2  5  0
  3  4  5  8  1
  4  7  2
  4  3
  2  4  5  7  4
  4  5  6  6  8  5
  2  7  9  6
  7
  0  4  7  8
  4  9
ĐB
25649
G1
31843
G2
63776 30341
G3
77026 52031 69174
10420 85248 47765
G4
7724 9250
4978 1010
G5
4455 2008 0620
7885 5565 4045
G6
554 144 596
G7
42 51 81 72
Đầu Đuôi
0   8 
1   0 
2   0  0  4  6 
3   1 
4   1  2  3  4  5  8  9 
5   0  1  4  5 
6   5  5 
7   2  4  6  8 
8   1  5 
9   6 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 02 tháng 01 năm 2023
03 07 13 16 32 34 38 42 45 52 59 65 68 69 73 77 80 82 83 86 89 91 94 97
Đầu Đuôi
  8  0
  9  1
  3  3  4  5  8  2
  0  1  7  7  8  3
  3  9  4
  4  6  5
  1  1  8  6
  0  7  9  7
  3  6  8
  5  6  8  9
ĐB
49265
G1
43459
G2
12407 10068
G3
35934 71383 25973
92732 33938 09386
G4
2697 9832
8291 0173
G5
8813 7077 3452
5042 1616 8189
G6
194 469 503
G7
82 16 80 45
Đầu Đuôi
0   3  7 
1   3  6  6 
2  
3   2  2  4  8 
4   2  5 
5   2  9 
6   5  8  9 
7   3  3  7 
8   0  2  3  6  9 
9   1  4  7 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 01 tháng 01 năm 2023
05 14 28 29 30 31 34 37 42 43 47 49 50 52 53 59 63 64 67 73 77 79 88 91 96
Đầu Đuôi
  3  5  0
  3  9  1
  4  5  2
  4  5  6  7  3
  1  3  6  4
  0  5
  9  6
  3  4  6  6  7  7
  2  8  8
  2  4  5  7  7  9
ĐB
16705
G1
76828
G2
65067 99229
G3
37479 43231 85530
21742 26053 25473
G4
4250 7737
3949 9814
G5
2879 2534 0977
9752 0363 5688
G6
864 443 591
G7
59 47 96 67
Đầu Đuôi
0   5 
1   4 
2   8  9 
3   0  1  4  7 
4   2  3  7  9 
5   0  2  3  9 
6   3  4  7  7 
7   3  7  9  9 
8   8 
9   1  6 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 31 tháng 12 năm 2022
05 09 20 27 29 30 35 47 60 62 72 73 75 79 83 85 89 91
Đầu Đuôi
  2  3  6  6  0
  9  9  1
  6  7  2
  7  7  7  8  3
  4
  0  3  3  7  8  8  8  5
  6
  2  4  4  7
  8
  0  2  7  8  8  9
ĐB
55291
G1
42135
G2
01560 07447
G3
87947 62209 40405
52973 41073 79983
G4
1635 5989
0320 2473
G5
7589 5429 2475
9260 6227 8372
G6
285 185 279
G7
62 85 91 30
Đầu Đuôi
0   5  9 
1  
2   0  7  9 
3   0  5  5 
4   7  7 
5  
6   0  0  2 
7   2  3  3  3  5  9 
8   3  5  5  5  9  9 
9   1  1 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 30 tháng 12 năm 2022
01 10 12 26 27 31 36 41 51 54 55 58 60 63 65 68 72 82 90 92 94 95 96
Đầu Đuôi
  1  6  9  0
  0  3  4  5  1
  1  7  8  9  9  2
  6  6  3
  5  9  4
  5  5  6  9  5
  2  3  9  6
  2  7
  5  6  6  8
  9
ĐB
54112
G1
93201
G2
63854 90768
G3
63190 82263 11092
62795 14065 54572
G4
6041 5896
2136 7292
G5
8660 5968 6810
8331 1726 8758
G6
827 555 563
G7
94 82 55 51
Đầu Đuôi
0   1 
1   0  2 
2   6  7 
3   1  6 
4   1 
5   1  4  5  5  8 
6   0  3  3  5  8  8 
7   2 
8   2 
9   0  2  2  4  5  6 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 29 tháng 12 năm 2022
02 06 08 09 17 22 30 31 33 35 36 38 41 47 49 54 61 65 66 75 76 82 83 87 95
Đầu Đuôi
  3  0
  3  4  6  1
  0  2  8  2
  3  3  8  3
  5  4
  3  6  7  9  5
  0  3  6  7  6
  1  4  8  7
  0  0  3  8
  0  4  9
ĐB
51849
G1
67722
G2
81733 23595
G3
91535 09036 15908
46730 86533 86465
G4
5376 3682
4117 0887
G5
5554 7106 3447
7066 3961 9041
G6
675 502 883
G7
08 31 38 09
Đầu Đuôi
0   2  6  8  8  9 
1   7 
2   2 
3   0  1  3  3  5  6  8 
4   1  7  9 
5   4 
6   1  5  6 
7   5  6 
8   2  3  7 
9   5 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 28 tháng 12 năm 2022
03 13 15 16 17 27 29 30 31 34 45 50 51 58 60 66 67 68 73 75 77 79 92 94 96
Đầu Đuôi
  3  5  6  0
  3  5  1
  9  2
  0  1  7  3
  3  9  4
  1  4  7  5
  1  6  9  6
  1  2  6  6  6  7  7
  5  6  8
  2  7  9
ĐB
55145
G1
18766
G2
30529 57234
G3
53627 57194 77416
74079 18677 97813
G4
3192 5315
2058 1403
G5
3873 0030 1317
1550 2575 3167
G6
167 160 431
G7
67 68 96 51
Đầu Đuôi
0   3 
1   3  5  6  7 
2   7  9 
3   0  1  4 
4   5 
5   0  1  8 
6   0  6  7  7  7  8 
7   3  5  7  9 
8  
9   2  4  6 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 27 tháng 12 năm 2022
02 15 19 29 30 32 37 38 41 44 46 50 53 60 64 68 74 80 82 86 87 88 89 97
Đầu Đuôi
  3  5  6  8  0
  4  1
  0  0  3  8  2
  5  3
  4  4  4  6  7  4
  1  5
  4  8  6
  3  8  9  7
  3  6  8  8
  1  2  8  9
ĐB
97797
G1
97019
G2
43753 26438
G3
64682 00587 54529
59186 92346 18732
G4
1044 5088
6902 1744
G5
7189 2337 6880
6802 9544 8850
G6
315 541 564
G7
30 68 74 60
Đầu Đuôi
0   2  2 
1   5  9 
2   9 
3   0  2  7  8 
4   1  4  4  4  6 
5   0  3 
6   0  4  8 
7   4 
8   0  2  6  7  8  9 
9   7 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 26 tháng 12 năm 2022
00 06 10 12 16 19 23 26 29 31 34 36 43 48 53 54 62 63 67 68 70 72 79 82 91 93
Đầu Đuôi
  0  1  7  0
  3  9  1
  1  6  7  8  2
  2  4  5  6  9  3
  3  5  4
  5
  0  1  2  3  3  6
  6  7
  4  6  8
  1  2  7  9
ĐB
03400
G1
85616
G2
54319 69470
G3
94472 23306 67943
97010 90629 53791
G4
1662 2354
1631 0863
G5
3393 5667 3553
2023 4912 2568
G6
626 282 636
G7
79 36 48 34
Đầu Đuôi
0   0  6 
1   0  2  6  9 
2   3  6  9 
3   1  4  6  6 
4   3  8 
5   3  4 
6   2  3  7  8 
7   0  2  9 
8   2 
9   1  3 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 25 tháng 12 năm 2022
03 06 11 12 13 16 23 27 35 36 38 42 46 48 51 55 58 62 63 70 74 79 81 90 93 96
Đầu Đuôi
  7  9  0
  1  5  8  1
  1  4  4  6  2
  0  1  2  6  9  3
  7  4
  3  5  5
  0  1  3  4  9  6
  2  7
  3  4  5  8
  7  9
ĐB
95636
G1
89842
G2
35227 93162
G3
23542 10870 62151
15812 08979 22616
G4
2113 0846
7111 8523
G5
7438 7181 2406
9790 6235 1703
G6
396 458 974
G7
63 55 93 48
Đầu Đuôi
0   3  6 
1   1  2  3  6 
2   3  7 
3   5  6  8 
4   2  2  6  8 
5   1  5  8 
6   2  3 
7   0  4  9 
8   1 
9   0  3  6 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 24 tháng 12 năm 2022
05 11 12 17 25 27 33 34 35 38 39 40 46 53 64 82 85 88 89 90 93 96 98
Đầu Đuôi
  4  9  0
  1  1
  1  8  2
  3  5  9  3
  3  6  4
  0  2  2  3  8  5
  4  9  6
  1  1  2  7
  3  8  8  9  8
  3  3  8  9
ĐB
09534
G1
70353
G2
96188 74525
G3
55133 75105 20012
64488 83117 31939
G4
1938 1046
3564 9939
G5
0711 2517 5640
5625 8489 1885
G6
135 596 390
G7
82 27 98 93
Đầu Đuôi
0   5 
1   1  2  7  7 
2   5  5  7 
3   3  4  5  8  9  9 
4   0  6 
5   3 
6   4 
7  
8   2  5  8  8  9 
9   0  3  6  8 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 23 tháng 12 năm 2022
02 05 06 11 17 22 23 27 29 34 40 41 46 60 65 73 75 76 80 81 83 89 95 96 97
Đầu Đuôi
  4  6  8  0
  1  1  4  8  1
  0  2  2
  2  7  8  3
  3  4
  0  6  7  9  5
  0  4  7  9  6
  1  2  2  9  7
  8
  2  8  9
ĐB
33027
G1
01034
G2
39440 31211
G3
01389 13823 24827
51841 10995 09281
G4
0511 8646
7365 5683
G5
0906 4002 1629
6322 2180 1096
G6
776 073 760
G7
97 75 05 17
Đầu Đuôi
0   2  5  6 
1   1  1  7 
2   2  3  7  7  9 
3   4 
4   0  1  6 
5  
6   0  5 
7   3  5  6 
8   0  1  3  9 
9   5  6  7 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 22 tháng 12 năm 2022
09 10 12 14 15 16 18 21 25 28 38 39 41 46 54 62 68 74 81 82 93 97 99
Đầu Đuôi
  1  0
  2  4  8  1
  1  6  8  8  2
  9  3
  1  5  5  5  7  4
  1  1  2  5
  1  4  6
  9  7
  1  2  3  6  8
  0  3  9  9
ĐB
65438
G1
42121
G2
87418 15982
G3
44814 18615 19793
53954 63062 30946
G4
5054 7868
0339 7982
G5
2297 0115 1781
7410 0374 6716
G6
328 209 099
G7
25 12 41 54
Đầu Đuôi
0   9 
1   0  2  4  5  5  6  8 
2   1  5  8 
3   8  9 
4   1  6 
5   4  4  4 
6   2  8 
7   4 
8   1  2  2 
9   3  7  9 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 21 tháng 12 năm 2022
01 08 12 14 17 18 19 26 28 34 37 38 39 45 55 60 62 64 69 71 82 87
Đầu Đuôi
  6  0
  0  7  1
  1  6  8  8  2
  3
  1  3  6  6  6  4
  4  5  5
  2  6
  1  3  3  8  7
  0  1  2  3  3  8
  1  3  6  9
ĐB
74562
G1
56264
G2
52037 84608
G3
89017 79669 76401
40118 02260 81087
G4
2437 8919
6234 5445
G5
4271 1914 3464
2455 0338 1582
G6
826 312 538
G7
28 82 39 64
Đầu Đuôi
0   1  8 
1   2  4  7  8  9 
2   6  8 
3   4  7  7  8  8  9 
4   5 
5   5 
6   0  2  4  4  4  9 
7   1 
8   2  2  7 
9  

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 20 tháng 12 năm 2022
00 03 05 07 12 13 15 21 28 29 34 36 38 45 48 52 56 60 73 74 78 83 86 91 99
Đầu Đuôi
  0  6  6  0
  2  9  1
  1  5  2
  0  1  7  7  8  3
  3  7  4
  0  1  4  5
  3  5  8  6
  0  7
  2  3  4  7  8
  2  9  9
ĐB
40448
G1
23038
G2
99191 45105
G3
85345 38356 73752
98329 05815 10799
G4
0673 8112
2660 1800
G5
5560 4321 2607
5774 1386 5036
G6
313 373 203
G7
34 83 78 28
Đầu Đuôi
0   0  3  5  7 
1   2  3  5 
2   1  8  9 
3   4  6  8 
4   5  8 
5   2  6 
6   0  0 
7   3  3  4  8 
8   3  6 
9   1  9 

 
Hôm nay 29-01-2023 âm lịch ngày 8-1-2023, giờ tốt: Sửu (1-3) , Ngọ (11-13) , Tuất (19-21) , Thìn (7-9) , Mùi (13-15) , Hợi (21-23) ... >> Xem chi tiết
Thống kê
 
Tags: xo so , kqxs , xo so mien bac , ket qua xo so , ket qua xo so mien bac , so xo , xskt , ket qua so xo , xổ số miền bắc , xs , soi cau xoso , ket qua xsmb , soi cau mb , ket qua , so ket qua , kết quả xổ số , du doan xo so , xo so truc tiep , xosomienbac , soi cau mien bac , du doan xsmb , kqxs mb , xo so hom nay , du doan xo so mien bac , xổ số , soi cau lo , soxo , ket qua xo so hom nay , kết quả xổ số , kết quả , xổ số miền bắc , tần số nhịp , soi cầu lotto , lotto gan , đầu đuôi lotto , đo dàn đặc biệt , chu kỳ đặc biệt , vietlott , sx vietlott , mega , mega 6/45 , power 6/55 , jackpot mega 6/45 , jackpot power 6/55 , xổ số điện toán , xo so dien toan , xổ số mega , vietlott power , xổ số power , jackpot power , power , xổ số miền trung , kết quả xổ số miền trung , kqxs miền trung , xs miền trung , xs mt , kqxs mt , xổ số miền nam , kết quả xổ số miền nam , kqxs miền nam , xs miền nam , xs mn , kqxs mn , lịch vạn niên , xem lịch hôm nay , xem ngày , xem giờ tốt , xem ngày tốt , giờ tốt hôm nay , lịch hôm nay , giờ hoàng đạo , xem giờ hoàng đạo , thiết kế website , thiết kế web giá rẻ , thiết kế web , thiết kế logo , thiết kế ấn tượng , mẫu thiết kế , thiết kế , design website , design web , design logo , design template , design , đồ họa , lập trình , máy tính , hack , hacker , bảo mật , mạng máy tính , công nghệ , thủ thuật , facebook , like , tăng like , fanpage , phần mềm , tin học , thông tin , php , website , web , logo , template , mẫu đẹp , soi cầu mb , du doan xsmb , dự đoán xsmb , du doan xo so mien bac , du doan xs mb , du doán xsmb , xoso minh ngoc , xổ số hà nội , xổ số ha noi , xsmb 30 ngày , xsmb 30 ngay , xsmb30ngay , xo so mien bac 30 ngay , xsmb30 ngày , kết quả xổ số miền bắc hôm nay , kết quả xổ số miên bắc hôm nay , xổ số miền bắc hôm nay , xổ số miên bắc hôm nay , xô sô miên băc hôm nay , xô số miền bắc hôm nay , xổ số miền bắc , kết quả xổ số , ket qua xsmb , ket qua xo so mien bac , ket qua xs mb , xo số miền bắc , kết qua xsmb , xô sô miên băc , xổ số miên bắc , xổ số miền băc , xo so , xổ số , xô số , xôso , xổ sô , xstd , kết quả xổ số miền bắc , kết quả xổ số miên bắc , kếtquảxổ sốmiềnbắc , xsmn , xổ số miền nam , sxmn , kqxs , xổ số miền nam hôm nay , xổ số hôm nay , xo so mien nam , kqxsmn , xs mn , xô số miền nam , xs kt , xo số miền nam , kq xs , xô số hôm nay , xo số mien nam , xỗ số miền nam , xo số miền nam hôm nay , xổ so hôm nay , sxmb , xổ số miền trung , xổ số miền trung hôm nay , xs mt , xô sô miên trung hôm nay , xsmb , kqxsmb , xs mb , xổ số miền bac , kq xsmb , xổ số mien bac , xổ so miền bắc , xs minh ngọc , xsmb thu 6 , xsmb thứ 6 , xs mega , xs bd , xs vl , xo so mien bac thu 6 , xosome , sổ kết quả , quay thử xổ số miền nam , dudoan xsmn , du đoán xsmn , xổ số vietlott , soi cầu , xổ số cần thơ , dự đoán kết quả xổ số siêu chính xác hôm nay , du đoán kết quả xổ số siêu chính xác hôm nay , soi cau du doan xsmb chinh xac 100 , xo so me , xs vietlott , xổ số khánh hòa , xổ số gia lai , xổ số đắk lắk , xổ số bạc liêu , xổ số bình định , xổ số đà nẵng , trực tiếp xổ số miền nam , xsmn thứ 4 , xổ số đồng nai , xổ số thủ đô , dự đoán xổ số miền nam , xổ số miền nam thứ ba , xổ số miền nam trực tiếp , trực tiếp xổ số miền bắc , truc tiếp xổ số miền bắc , xổ số miền bắc trực tiếp , trực tiếp kết quả xổ số miền bắc , trục tiếp kết quả xổ số miền bắc , xổ số miền nam minh ngọc , soi cầu miền bắc , dự đoán xổ số miền bắc , xổ số đại phát , soi cau xo so mien bac , soi cau xs mb , xs bl , xs st , quay thử xổ số miền bắc , thống kê kết quả xổ số miền bắc 100 ngày , xổ số tiền giang , thống kê xổ số miền bắc , truc tiep xsmb , truc tiep xo so mien bac , trưc tiêp xsmb , truc tiếp xsmb , tructiep xsmb , xổ số trực tiếp miền bắc , xổ số bến tre , dd xsmb , xổ số long an , xổ số miền bắc 100 ngày , xsmn thứ 2 , xsmn thu2 , xổ số miền bắc hàng tuần , xổ số miền bắc hàng ngày , xổ số vũng tàu , xổ số miền bắc 30 ngày , xổ số miền nam chủ nhật , xổ số miền nam thứ 6 , xổ số trực tiếp , xổ số miền nam thứ 7 , kết quả xổ số mb , xổ số miền nam thứ 2 , xổ số trực tiếp miền nam , xổ số miền nam thứ tư hàng tuần , xổ số minh ngọc miền nam , xổ số đồng tháp , xổ số trực tiếp hôm nay , xổ số thành phố , xổ số miền bắc thứ sáu hàng tuần , xổ số miền , xổ số miền bắc hôm quả , xổ số tây ninh , xổ số hà nội hôm nay , xsmb truc tiep , xsmb trực tiếp , xổ số miền nam thứ hai , xổ số miền bắc thứ ba , xổ số ba miền , xổ số miền bắc ngày hôm nay , xổ số miền bắc thứ ba hàng tuần , xổ số vĩnh long , xổ số vinh long , xs mien bac , xs mien bắc , xổ số đài bắc , xổ số miền bắc hôm qua , xổ số miền bắc hom qua , xổ số phú yên , ket qua xo so , so xo mien bac , kết quả xsmb , ket qua so xo , ket qua so xo mien bac , xsmn kết quả xổ số miền nam , xo so mien bac hom nay , sổ xô miên bắc hôm nay , kết quả xổ số kiến thiết miền bắc , xs mb hom nay , so xo mien bắc , số xo mien bac , kết qua xo so , ket qua xo số , xổ số kiến thiết miền bắc , kqxs miền bắc , xsmb hôm nay , miền bắc , xổ số kiến thiết miền bắc hôm nay , xsmb xsmn kết quả xổ số miền bắc hôm nay , xổ số hôm nay miền bắc , xsktmb , xskt miền bắc , xs dt , xs mb hôm nay , kqxs mien bắc , xsmbhom nay , xsmb xsmn kết quả xổ số miền bac hôm nay , so xo , xs bt , xổ số mb , kqxs miền nam , kqxs mien nam , ket qua xs mien nam , xo số mb , xo sô mb , xosomienbac , kqxs mien bac , xoso mien bac , xổ số kiên giang , kết quả xổ số miền nam , so xo mien nam , xo so hom nay , số miền nam , xs hom nay , xổ số bình dương , xsmn hom nay , xsmn sxmn kết quả xố số miền nam hôm nay , xổ số sóc trăng , xổ số trà vinh , kết quả xổ số miền nam hôm nay , xổ số chiều nay , xổ số cà mau , xstt , xs mien nam , xổ số kiến thiết miền nam , kết quả xổ số hôm nay , xổ số hồ chí minh , xổ số kiến thiết , ket qua xo so mien nam , xổ số miền nam hôm qua , xổ số miền nam ngày hôm nay , sxmn hôm nay , xo so mn , xs3m , xshom nay , kqsxmn , xổ số ba đài , xskt hôm nay , xosomiennam , xổ số kiến thiết hôm nay , xổ số bình phước , xsbth , xs dn , xs vt , xs tg , xs tn , xskt miền nam , xs ag , xs mn hom nay , xoso mien nam , xổ số hcm , xs bth , số xo mien nam , xsmn sxmn kết quả xổ số miền nam hôm nay , xs kt hôm nay , kết quả xo so mien nam , kết quả xố số hôm nay , kết quả xổ số miền trung , xo so mien trung , so xo mien trung , xs mien trung , kết quả xổ số miền trung hôm nay , xs daklak , xs mtrung , xo so miền trung , xskt mien trung , kq xs mt , xs đăk lăk , sốmientrung , số miền bắc , kết quả xổ số miền bắc ngày hôm nay , kết quả xổ số xsmb , kqxs 30 ngày , kqxsmb hôm nay , kết quả xổ số miền bắc hôm qua , kqxs 30 ngay , sốmienbac , kq xsmb hôm nay , kqxsmb 30 ngày , du doan xsmn , xổ số an giang , xổ số quảng ngãi , xsmb 30 , xsmn thứ 5 , xsmn thứ 6 , quay thu xsmb , soi cau mn , xổ số kon tum , xsmn thứ 7 , xsmn thứ 3 , xsmb 90 ngày , quay thu xsmn , du doan mb , xsmb thu 4 , xsmb thứ 7 , xsmb thu 5 , xổ số minh ngọc hôm nay , xổ số miền bắc thứ hai hàng tuần , xsmb thu 2 , xổ số miền bắc thứ bảy hàng tuần , xổ số miền bắc chủ nhật hàng tuần , xsmn chủ nhật , xổ số hậu giang , xổ số miền bắc thứ tư hàng tuần , xsmb thứ 5 , xổ số đà lạt , xsmb thứ 3 , xsmn thu 6 , xsmb thu 3 , xổ số miền bắc thứ năm hàng tuần , xsmb minh ngoc , xsmb thu 7 , xs khanh hoa , xsmn thu 7 , xs gia lai , xsmn cn , xsmb thứ 4 , xsmb cn , ketquanet , kết quả xổ số miền bắc 30 ngày , xổ số bình thuận , xs da nang , xsmb thứ 2 , xổ số miền nam thứ 3 , xổ số miền bắc chủ nhật , xs kon tum , xsgl , xổ số miền nam thứ sáu hàng tuần , xổ số miền nam thứ tư , xổ số miền nam thứ ba hàng tuần , xổ số miền bắc minh ngọc , xổ số miền nam chủ nhật hàng tuần , xổ số miền nam thứ năm hàng tuần , quay thu mn , xổ số miền bắc thứ bảy , xổ số miền nam thứ bảy hàng tuần , xổ số miền nam thứ hai hàng tuần , xổ số miền bắc thứ hai , xổ số quảng bình , xổ số miền bắc thứ tư , xổ số miền bắc thứ sáu , xổ số miền nam thứ bảy , kết quả xổ số 30 ngày , xổ số 3 miền , xổ số chủ nhật hàng tuần , xổ số miền nam thứ năm , xổ số miền bắc thứ năm , dự đoán xổ số miền trung , ket qua xsmb 30 ngay , xổ số ninh thuận , quay thử xsmb , xổ số miền nam thứ sáu , xổ số thứ tư hàng tuần , thong ke xsmb , kết quả xsmb 30 ngày , xổ số thứ hai hàng tuần , xổ số thứ năm hàng tuần , xổ số thứ bảy hàng tuần , xổ số thứ ba hàng tuần , xsmb 200 ngày , thống kê xsmb , xổ số thứ sáu hàng tuần , xs binh dinh , xsbdi , kqxs minh ngoc , xsmb chu nhat , xstd 30 , soi cầu 666 , xổ số 30 ngày , xsmb chủ nhật , thống kê kết quả xổ số miền bắc , xsmb 90 ngay , xs quang ngai , xsmb 30 ngày gần nhất , dự đoán xsmb minh ngọc , dự đoán xsmb win2888 , truc tiep xsmn , xsmt thứ 2 , xsmb t7 , xsmn t4 , xsmb 200 ngay , soi cau wap , xsmb30 , xsmb minh ngọc , xs khánh hòa , xsmb 100 ngay , xo so phu yen , xsmn thu5 , xsmb 100 ngày , xo so binh dinh , xsmnthu4 , du doan xs , kqxs minh ngọc , xo so quang ngai , xsmnthu3 , xs py , xsmn thu4 , xsmn 30 ngay , soi cau xsmb win2888 , xs gl , xsmn thu6 , xsmnthu5 , xsmb thu3 , xs khánh hoà , xs qng , xstd30 , dự đoán mb , xsmbthu3 , xs hg , trực tiếp xsmn , xs dl , xs mb t7 , xs mn thu 7 , xs mn thu 5 , du doan xsmb win2888 , ket qua xo so mien bac 30 ngay , quay thu xs mb , xs mn thu 3 , xs mn thu 2 , xs mn thu 6 , xs mb thu 4 , xs mb cn , xs mn thu 4 , du doan xsmb minh ngoc , xs binh đinh , xo so mien bac thu 5 , xs mb thu 2 , xs mb chu nhat , dự đoán mn , quay thu xs mn , quay thu xo so mien bac , xs mt thu 2 , xs mn cn , xs khanh hòa , xs mn minh ngoc , thong ke xs mb , xs khanh hoà , dự đoán xsmb minh ngoc , dudoan mn , du đoán mb , xs truc tiep , xs trực tiếp , xs truc tiếp , max 3d , max3d , xsglai , xsmn t7 , số kết quả , xs g lai , xs mn t7 , ket qua vietlott , ket quả vietlott , kết quả vietlott , sosomienbac , kq vietlott , xổ số vietlott hôm nay , vietlott hôm nay , xs tv , xsmchung , dự đoán giải đặc biệt ngày mai , xo so online , dò vé số , dự đoán xổ số , xổ số hà nội trực tiếp , dự đoán kết quả xổ số miền bắc , xổ số me , xổ số mẹ , xô sô me , xổ số miền bắc trực tiếp hôm nay , trực tiếp xổ số miền bắc hôm nay , xổ số ba miền hôm nay , quay thử xổ số miền bắc hôm nay , trực tiếp xổ số miền nam hôm nay , kết quả xổ số vietlott , xổ số cần thơ hôm nay , soi cầu dự đoán xổ số miền bắc hôm nay , kết quả xổ số vietlott hôm nay , dự đoán kết quả xổ số , dự đoán kết quả xổ số miền bắc hôm nay , du đoán kết quả xổ số miền bắc hôm nay , soi cầu xổ số , dự đoán xổ số miền bắc hôm nay , xổ số miền nam trực tiếp hôm nay , trực tiếp kết quả xổ số miền nam , kết quả xổ số trực tiếp miền nam , dư đoán xổ số miền bắc hôm nay , du đoán xổ số miền bắc hôm nay , xổ số trực tiếp miền nam hôm nay , trực tiếp kết quả xổ số miền bắc hôm nay , trực tiếp xổ số hôm nay , soi cầu miền bắc hôm nay , dự đoán xổ số miền trung chính xác 100 , trực tiếp miền bắc , xổ số miền bắc hôm nay trực tiếp , truc tiep kết quả xổ số miền bắc hôm nay , tra cứu kết quả xổ số miền bắc , xs dien toan , xsdientoan , dự đoán xổ số miền nam hôm nay