thiết kế web giá rẻ - kết quả xsmb hôm nay - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?
quang cao
 

Thống kê kết quả theo tần suất xuất hiện của các cặp số 100 ngày gần nhất!

Ngày
-
Tháng
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
25
-
12
24
-
12
23
-
12
22
-
12
21
-
12
20
-
12
19
-
12
18
-
12
17
-
12
16
-
12
15
-
12
14
-
12
13
-
12
12
-
12
11
-
12
10
-
12
09
-
12
08
-
12
07
-
12
06
-
12
05
-
12
04
-
12
03
-
12
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
Ngày
-
Tháng
00
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
2
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
00
01
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
01
02
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
02
03
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03
04
2
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
04
05
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
2
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
05
06
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06
07
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
1
 
1
3
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
2
1
 
2
 
07
08
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
08
09
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
09
10
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
2
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
3
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
10
11
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
2
2
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
2
11
12
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
1
1
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
12
13
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
2
 
 
1
 
 
13
14
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
2
 
14
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
3
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
15
16
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
16
17
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
17
18
 
2
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
1
1
1
 
 
1
1
18
19
1
1
 
2
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
19
20
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
1
 
20
21
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
21
22
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
2
 
1
1
22
23
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
2
 
2
2
 
 
3
 
 
 
 
1
23
24
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
24
25
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
25
26
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
1
26
27
2
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
27
28
 
 
2
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
28
29
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
29
30
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
1
 
2
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
30
31
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
2
 
 
1
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
31
32
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
32
33
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
33
34
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
34
35
 
 
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
35
36
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36
37
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
37
38
1
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
38
39
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
39
40
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40
41
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
41
42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
2
2
 
42
43
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
43
44
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
2
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
2
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
44
45
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
45
46
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
2
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
46
47
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
2
1
2
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
47
48
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
1
 
1
 
1
 
 
48
49
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
1
 
 
1
 
1
49
50
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
2
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
50
51
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
51
52
1
 
 
 
3
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
52
53
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53
54
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
54
55
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
55
56
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
56
57
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
57
58
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
58
59
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
59
60
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
2
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60
61
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
2
1
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
61
62
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
62
63
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
2
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
63
64
 
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
3
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
64
65
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
65
66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
2
1
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
66
67
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
67
68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
2
2
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
68
69
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
2
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1