thiết kế web giá rẻ - kết quả xsmb hôm nay - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?
quang cao quang cao 2
 

Thống kê kết quả theo tần suất xuất hiện của các cặp số 100 ngày gần nhất!

Ngày
-
Tháng
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
21
-
02
20
-
02
19
-
02
18
-
02
17
-
02
16
-
02
15
-
02
14
-
02
13
-
02
12
-
02
11
-
02
10
-
02
09
-
02
08
-
02
07
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
25
-
12
24
-
12
23
-
12
22
-
12
21
-
12
20
-
12
19
-
12
18
-
12
17
-
12
16
-
12
15
-
12
14
-
12
13
-
12
12
-
12
11
-
12
Ngày
-
Tháng
00
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
00
01
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
01
02
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
02
03
 
1
1
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
03
04
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
3
 
2
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
04
05
1
 
 
1
 
 
1
1
 
2
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
05
06
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
06
07
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
07
08
 
1
1
1
 
 
 
 
3
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
08
09
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
09
10
2
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
3
 
1
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
10
11
 
 
 
2
 
 
1
2
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
11
12
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
13
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
3
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
13
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
14
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
1
15
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
3
 
2
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
16
17
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
2
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
17
18
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
2
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
18
19
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
3
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
19
20
 
 
 
 
1
 
1
2
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
1
1
20
21
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
2
 
21
22
1
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
22
23
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
23
24
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
1
 
1
 
 
1
24
25
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
25
26
 
1
1
 
 
2
1
 
 
2
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
26
27
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
27
28
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
28
29
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
30
31
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
1
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
31
32
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
32
33
 
2
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
33
34
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
2
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
3
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
34
35
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
2
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
3
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
2
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
35
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
36
37
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
37
38
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
1
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
38
39
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
39
40
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
2
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
40
41
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
5
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
41
42
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
42
43
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
43
44
 
 
2
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
44
45
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
45
46
 
1
 
1
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
46
47
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
47
48
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
48
49
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
3
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
49
50
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
50
51
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
51
52
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
52
53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53
54
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
54
55
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
55
56
 
4
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
56
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
1
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
57
58
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
1
 
 
2
1
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
58
59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
2
 
1
 
 
59
60
1
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
2
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
60
61
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
1
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
61
62
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
2
 
1
 
 
1
 
1
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
62
63
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63
64
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
3
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
64
65
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
2
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
65
66
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
66
67
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
3
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
67
68
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
68
69
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
69
70
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1